فن راهنمایی ( مدیریت جهانگردی) فن راهنمایی ( مدیریت جهانگردی)با سلام این پروژه به صورت پاور پوینت می باشد شامل 26 صفحه می باشد بسیار مرتب تنظیم شده است شامل بخشهایی از دعوت توریستان به ایران و دیدن مکان های تاریخی ایران و زیبای ایران می باشد و موارد دیگر ...جزئیات بیشتر / ...